Veel gestelde vragen

Over Duurzame Ring Heerhugowaard

U krijgt warmte via een (lokaal) warmtenet, een bodemenergiesysteem dat gebruik maakt van warmte en/of koude uit het natuurlijk aanwezige grondwater. Dit is één collectieve warmtesysteem.

De warmtebron en gebruikers mogen niet te ver van elkaar afliggen, omdat je warmte niet heel ver kan transporteren zonder veel warmte verlies. Elk lokaal warmtenet verschilt van elkaar qua techniek, druk, temperatuur en bron(nen). Uw warmteleverancier heeft hiervoor een flinke investering gedaan en is daarom de exclusieve aanbieder van uw warmte en/of koude. Duurzame Ring Heerhugowaard heeft zijn warmtenet aangemeld bij de ACM.

Alleen voor de afleverset.

Omdat u niet kunt kiezen voor een warmteleverancier stelt de overheid een maximale prijs voor warmte en/of koude vast. Via de warmte wet is er toezicht door de ACM. Meer informatie vindt u op www.consuwijzer.nl. Consuwijzer is een informatieloket voor consumenten van de overheid.

Nee, er zijn verschillen tussen leveranciers, Vereniging van Eigenaren (VvE’s), Wooncoöperaties en verhuurders. Meer informatie vindt u op www.consuwijzer.nl. Consuwijzer is een informatieloket voor consumenten van de overheid.

Aan- of afmelding

Op onze website via de button ‘mijndrh’, vervolgens klikt u op ‘een inhuizing doorgeven’.

Op onze website via de button ‘mijndrh’, vervolgens klikt u op ‘een uithuizing doorgeven’.

Indien u een nieuwe klant bent dan graat u op onze website naar ‘mijndrh’, vervolgens klikt u op ‘aanmelden op het klantportaal’.

Indien u een nieuwe klant bij ons bent en u wilt zich met uw reeds ontvangen klantnummer registreren dan klikt u op de button ‘mijndrh’ en vervolgens op ‘registreren met uw klantnummer’. Na registratie heeft u toegang tot uw persoonlijke klantportaal.

In de welkomst e-mail die u ontvangt na aanmelding op de website of op uw voorschotnota.

In uw klantportaal staan de voor u van toepassing zijnde documenten, waaronder de gehanteerde tarieven.

Indien u gaat verhuren verzoeken wij u contact met ons op te nemen voor extra toelichten, er dient namelijk bij verhuur een overeenkomst te worden getekend voor perioden van leegstand.

Indien u de woning verkocht heeft kunt u ‘uithuizen’ via ‘mijndrh’ en de nieuwe bewoner kan ‘inhuizen’ via ‘mijndrh’.

Verbruik

Gigajoule (GJ) is een eenheid van energie. Het verbruik van energie voor wamte voor de vloerverwarming, voor de bereiding van warm tapwater en/of koude wordt gemeten in GJ.

Op uw afleverset bevinden zich één of meerdere meters. In het afleesvenster kunt u de afgenomen hoeveelheid warmte en /of koude zien in GJ.

Dit is afhankelijk van uw leveradres, voor meer informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

U kunt uw verbruik inzien via uw klantportaal.

Betaling

Uw voorschotbedrag is het geschatte energieverbruik (variabele deel) en de vasten kosten  in een jaar, gedeeld door twaalf maanden. U betaalt dus elke maand hetzelfde bedrag. Voor het variabele deel wordt rekening gehouden met onder meer de grootte van uw woning, de verwachte buitentemperatuur en het verbruik in het verleden.

U kunt u voorschot eenmalig per afrekenperiode aanpassen binnen een marge van 10%. U kunt dit zelf regelen via uw klantportaal.

Variabele kosten zijn de kosten die in rekening worden gebracht voor het verbruik, het verbruik wordt gemeten in gigajoule (GJ).

Vaste kosten zijn kosten die in rekening worden gebracht voor uw aansluiting. Dit is een bijdrage in de kosten van o.a. aanleg, onderhoud (bijv. bronnen en transportleidingen), meettarief en huur voor de afleverset. In uw klantportaal bij uw documenten vindt u de geldende tarieven.

U kunt het voorschot en eventuele reeds verzonden voorschotfacturen inzien via uw klantportaal.

U betaalt maandelijks een voorschot en eenmaal per jaar ontvangt u een jaarafrekening. Op de jaarafrekening berekenen wij verschil van de werkelijke totale kosten (het variabele en het vaste deel) en de reeds door u betaalde voorschotten. Vervolgens wordt de balans opgemaakt en blijkt of u geld terugkrijgt of dat u dient bij te betalen.

Wij denken graag met u mee. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen.

Storingen

Bij wooncomplexen vindt u, bevestigd op de afleverset, de instructiekaart van de afleverset. Hier staat vermeld wat u eerst zelf kunt doen voordat u het storingsnummer belt. De instructiekaart kunt u ook terug vinden in uw klantportaal.

De warmte installatie bestaat uit de afleverset en de binneninstallatie (leidingen, vloerverwarmings- en/of verkoelingsinstallatie en thermostaten).Het onderhoud van de afleverset is onze verantwoordelijkheid. De binneninstallatie is van u, deze is uw verantwoordelijkheid.

U bent zelf eigenaar van de binneninstallatie inclusief de vloerverwarming en vloerverwarmingsverdelers. Wij raden u aan contact op te nemen met een kundige installateur dit valt niet onder de service en het onderhoud van Duurzame Ring Heerhugowaard.

Vloeren

Ons advies is om de stekker niet uit het stopcontact te halen, dit heeft te maken met de stand van de kleppen. Indien de kleppen open staan op het moment van stroomloos maken dan zal de afleverset warmte of koude blijven geven.

U kunt zelf de temperatuur regelen via uw thermostaat.

Overige vragen

Onze medewerkers van de klantenservice zijn iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 bereikbaar. Onze contactgegevens kunt u vinden op de contactpagina op onze website.