Voordat u contact met ons opneemt willen we eerst weten of de storing alleen in uw woning is, of dat de rest van het gebouw ook hinder ondervindt.

Storingen in de centrale ruimte worden op afstand gemonitord en opgevolgd. We hebben gezorgd voor een back-up systeem zodat u als bewoner hier geen hinder van ondervinden. Storingen aan de afleverset worden door u als bewoner opgemerkt. Voordat de door ons ingehuurde storingsdienst op pad gaat, zouden we eerst meer details willen weten daarom maken wij gebruik van onderstaande invulformulier.

Wanneer meldt u een storing?

  • Wanneer u op geen enkel tappunt in huis warm water krijgt
  • Wanneer uw buren dezelfde storing hebben
  • Wanneer er lekkage is de afleverset

Voorkom onnodige servicekosten!

Om onnodige kosten te voorkomen is het belangrijk dat uw zo specifiek mogelijk bent bij het melden van uw storing via ons formulier. Denk bijvoorbeeld aan hoelang u deze storing al ervaart en wat u zelf al heeft gecheckt via de instructiekaart (te vinden op de afleverset of in uw klantenportaal via mijn.drh).

Mocht de storing niet veroorzaakt worden door onze afleverset maar door uw binneninstallatie dan zou er door ons ingehuurde storingsdienst eventuele kosten aan u kunnen doorberekenen. Daarom is vooraf telefonisch overleg essentieel!

Voor storingen bij De Bever belt u rechtstreeks naar ESNW via 072 – 512 31 34